V Niedziela Zwykła -9.02.2020

…Opowiadał człowiek, który wyszedł ze szpitala, a przedtem był niewierzący; „Przez pół roku obserwowałem siostrę zakonną, która mi usługiwała. Obserwowałem jej cierpliwość, ofiarność, pogodę ducha- aż doszedłem do przekonania, że jest Bóg, który dał taką moc ludziom, i że jest dusza, która może tak przemówić przez ciało”
…Jesteśmy powołani do doskonalenia świata, by Chrystusowa prawda, miłość, łaska i pokój stawały się „solą dla świata” i nadawały wszystkiemu „smak Chrystusowy”. Wezwani jesteśmy do udziału w dziele odkupienia świata poprzez bycie „Chrystusowym światłem”, walcząc z ciemnościami zła, grzechu i cierpienia…