VI Niedziela Wielkanocy -17.05.2020

Św. Jan Paweł II (16 X 1978 – 2 IV 2005) |…Działo się to w 1957r. Pod wieczór przyszedł pod furtę klasztorną kapłan ubrany w czarną sutannę, z teczką w ręku. Zapytał, czy mógłby pomodlić się w kaplicy. Siostra zaprowadziła go przed Najświętszy Sakrament i wyszła. Kapłan ukląkł, a następnie położył się krzyżem na posadzce. Gdy mijały godziny, zaniepokojone siostry zajrzały do kaplicy. Przełożona zaproponowała, aby kapłan przyszedł na kolację i nieco odpoczął. Ale on odpowiedział: „Zostawcie mnie samego tutaj. Mam ważne sprawy do omówienia z Panem Jezusem, a pociąg mam dopiero po północy”. Przed północą wstał, pożegnał siostry i wyszedł. Tym kapłanem był późniejszy metropolita krakowski Karol Wojtyła, który w 1978 r. został papieżem. Jutro (18 maja) będziemy obchodził 100 rocznicę Jego urodzin…
…Miłość do Boga, która była obecna w całym jego życiu i posługiwaniu, wypływała z głębi modlitwy. Starajmy się, aby to najważniejsze przykazanie realizowało się również w naszym życiu. Prośmy Boga, aby udzielił nam tej łaski i wzbudzi w nas pragnienie kochania Go całym sercem, całą duszą i całym umysłem…