VI Niedziela Wielkanocy -26.05.2019

Podobny obraz…Jeden z wybitnych psychiatrów amerykańskich, Wiktor Frankl, napisał ciekawy artykuł „Taniec wokół złotego wieprza”. Stwierdza w nim, że w Ameryce jest coraz więcej ludzi chorych psychicznie. Nie dlatego, że są biedni i nie mają środków do życia, chleba, odzieży, lekarstw, pieniędzy, ale dlatego, że mają wszystkiego za wiele i nie potrafią znaleźć właściwego sensu życia i istnienia. Żeby zapełnić pustkę w swojej duszy, ludzie godzą się na pokusy podsuwane im przez szatana i tańczą wokół złotego wieprza. Gromadzą pieniądze i korzystają z niemoralnych przyjemności, takich jak pijaństwo, narkotyki, rozpusta. Bezsens i pustka, którą odczuwają, kończy się często chorobą psychiczną lub samobójstwem. Taką cenę płaci człowiek za ignorowanie Bożych przykazań…
…W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi: „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę”. Miłować Chrystusa znaczy nic innego, jak pragnąć czynić to, czego On od nas wymaga. To zaś, czego Jezus wymaga zawarte jest w Dziesięciu przykazaniach Bożych i Jego Ewangelii…