VI Niedziela Zwykła -13.02.2022

Zaufaj Bogu... - plakat w czarnej ramce | wydawnictwowam.pl…W filmie amerykańskim „obywatel Kane” przedstawiona jest historia człowieka, który rozpoczyna karierę w świecie prasy, chcąc dostarczać wiadomości rzetelnych, służących społeczeństwu. Z czasem jednak przeistacza się w żądnego władzy bogacza. Zdobywa wielki majątek, zyskuje sławę, poważanie u ludzi wpływowych i zwykłych obywateli. Gdy jednak odchodzi z tego świata, przy łożu cierpienia nikt mu nie towarzyszy. Umiera w samotności całkowicie zdruzgotany i nieszczęśliwy…
…Dzisiejsza Ewangelia przynosi Orędzie nadziei skierowane do ubogich, płaczących, prześladowanych. Jezus nazywa ich błogosławionymi. Jezus mówi, że szczęśliwi są ci, którzy potrafią zaufać we wszystkim Bogu. Nie zabiegajmy jedynie o ludzki podziw, ale przede wszystkim liczny się z tym, co myśli o nas Chrystus…