VII Niedziela Zwykła -20.02.2022

…Mikołaj z Flue w Szwajcarii , zwany „Bratem Klausem” był ojcem dziesięciorga dzieci. Po ich wychowaniu zamieszkał jako pustelnik. Jeden z możnowładców szwajcarskich przybył kiedyś do niego prosząc o radę. W żaden sposób nie mógł żyć w zgodzie ze swoim sąsiadem. Brat Klaus poprosił go, aby zrobił węzeł na sznurze, którym był przepasany. Potem dał mu jeden koniec sznura do ręki, sam zaś mocno chwycił za drugi i powiedział :- rozwiąż węzeł- Nikt tego nie dokona, chyba że jeden z nas wypuści koniec sznura. Oto rada dla
ciebie- dodał Święty.- Jeden z was musi ustąpić, aby nastała zgoda. Wtedy rozplątacie węzeł sporów i zatargów między wami…
…Chrystus uczy nas w dzisiejszej Ewangelii prawdziwej miłości, nawet swoich nieprzyjaciół. Jest to trudna nauka do wypełnienia w codziennym życiu. Dlatego prośmy Go dziś, aby łaską swoją dopomógł nam w osiągnięciu tej trudnej sztuki, jaką jest rozsiewanie miłości i dobra i przebaczenia nawet naszym wrogom…