VII Niedziela Zwykła -24.02.2019

Podobny obraz„Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie i wy im czyńcie”
(Łk 6,31)

…Mikołaj z Flue w Szwajcarii zwany „Bratem Klausem” był ojcem dziesięciorga dzieci. Po ich wychowaniu zamieszkał jako pustelnik w eremie. Jeden z możnowładców szwajcarskich przybył kiedyś do niego, prosząc o radę. W żaden sposób nie mógł żyć w zgodzie ze swoim sąsiadem. Brat Klaus poprosił go, aby zrobił węzeł na sznurze, którym był przepasany. Potem dał mu jeden koniec sznura do ręki, sam mocno chwycił za drugi i powiedział: Rozwiąż węzeł. Nikt tego nie dokona, chyba że jeden z nas wypuści koniec sznura. Oto rada dla ciebie- dodał Święty – Jeden z was musi ustąpić, aby nastała zgoda. Wtedy rozplątacie węzeł sporów i zatargów między wami…
…Chrystus w dzisiejszej Ewangelii udziela nam trudnych rad do wypełnienia w codziennym życiu. Prośmy Go w dzisiejszą niedzielę, aby łaską swoją dopomógł nam w osiągnięciu tej trudnej sztuki, jaką jest rozsiewanie miłości i dobra i przebaczenia nawet naszym wrogom…