Wniebowstąpienie Pańskie- 21.05.2023

Wniebowstąpienie Pana Jezusa… | Myśli jacka furtiana do słów Pana…Według starej legendy po stworzeniu świata Pan Bóg wezwał całą faunę na audiencję. Każde zwierzątko przyjął osobiście i wypytywał o życzenia. Od razu też spełniał to, o co zwierzęta prosiły. Ludzie dowiedziawszy się o tym precedensie, oburzyli się na Stwórcę, no bo jak można było nie pytać o zdanie człowieka. Zaraz więc na drugi dzień zjawiła się u Boga delegacja, która zakomunikowała Mu bez ogródek, że rodzaj ludzki również jest niezadowolony z porządku tego świata. Tak też być powinno- odparł Wszechmogący- gdyż waszą ojczyzną nie jest ziemia, lecz niebo…
…Dzień Wniebowstąpienia Pana Jezusa kieruje nasze oczy ku niebu. Każdy z nas szuka nieba już tu na ziemi, tęskniąc za prawdziwym szczęściem. Jednak życie boleśnie uczy nas, że na ziemi go nie znajdziemy. Prawdziwe szczęście pochodzi od Boga, jak dobitnie to ujął św. Augustyn: „Niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu”. Dzisiejsze święto nam o tym przypomina…