X Niedziela zwykła -6.06.2021

Inicjatywa Modlitwy Wstawienniczej: "Słysząc głos Pana serc nie zatwardzajcie."…O skuteczności modlitwy przekonała się pewna pani, która przez sześć lat odmawiała Koronkę do Bożego Miłosierdzia w intencji nawrócenia ojca. Walczył on przez sześćdziesiąt lat z Bogiem, a gdy w chorobie nakłaniała go do pojednania się z Nim, usłyszała: „Tylko mi nie przysyłaj księdza. Całe życie byłem bez Boga, to i teraz sobie poradzę”. Ona jednak dalej się modliła. I oto któregoś dnia ojciec zwrócił się do niej, by mu przyprowadziła kapłana. Ksiądz przyszedł, wyspowiadał chorego, udzielił sakramentu namaszczenia i Komunii św.. Chory płakał ze szczęścia…
…Nie zatwardzajmy naszych serc! Nie stawiajmy oporu Bożej łasce i Duchowi św., który pragnie oczyścić nasze serca z martwych uczynków i rozlać w nich miłość Bożą. Niech On sprawi, abyśmy usuwali z naszego postępowania złość i przewrotność, a żyli w szczerości i prawdzie Chrystusa…