XI Niedziela zwykła -14.06.2020

Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie.…W latach 1984- 1986 panował w Etiopii wielki głód. Kardynał Hume opisuje jedno wydarzenie z tamtych dni. Przyleciał helikopterem, wiozącym żywność do niewielkiej miejscowości w Etiopii . Na wzgórzu czekali zmęczeni i wygłodniali ludzie, którzy liczyli, że otrzymają choć odrobinę pożywienia. Zaraz po wyjściu z helikoptera podbiegł do kardynała mały, prawie nagi chłopiec i chwycił go mocno za rękę. Gdy szli razem, mały chłopiec nie znając j. angielskiego, dwoma gestami chciał coś przekazać kardynałowi. Jedną ręką wskazywał na swoje usta, zaś drugą chwycił rękę kardynała i gładził nią swój policzek. Przez te dwa proste gesty chciał pokazać na dwa głody człowieka: głód chleba i głód miłości…
…Ewangelia mówi o tłumach ludzi, które gromadziły się wokół Jezusa w nadziei, że On zaspokoi ich głody i w swoich oczekiwaniach nie zawiedli się. Chrystus nie tylko przynosi Dobrą Nowinę, ale także obarcza swoich uczniów odpowiedzialnością za jej głoszenie. Módlmy się, aby nie brakło uczniów Chrystusa, którzy będą nieśli Dobrą Nowinę o Zbawieniu i Miłości…