XI Niedziela Zwykła -18.06.2017

Podobny obraz

…W jednej z parafii w zachodnich Niemczech umarł ksiądz staruszek. Kuria biskupia nie przysyłała następcy, bo go nie miała. Takich osieroconych parafii na terenie Niemiec jest już więcej. Rada parafialna dała ogłoszenie do prasy i do Internetu. Napisali, że parafianie z wdzięcznością przyjmą także księdza emeryta, nawet ze słabym zdrowiem i zapewnią mu opiekę. Ogłoszenie jednak przez długie miesiące pozostało bez odzewu. Nie było wyjścia. Do kościoła dojeżdżał ksiądz z odległej o 50 km. sąsiedniej parafii, by choć od czasu do czasu odprawił Mszę św…

…Również i w Polsce w ostatnich latach następuje spadek powołań kapłańskich i zakonnych. Trzeba więc modlić się, aby nie zabrakło tych,którzy będą dla nas sprawować sakramenty. Trzeba również modlić się za kapłanów, aby nie ustali w gorliwości głoszenia Ewangelii…