XI Niedziela zwykła- 18.06.2023

Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo". Na  przykład nas. | Faith, Farmland, Plants…Stara chrześcijańska tradycja mówi, że Bóg posyła każdego z ludzi na świat ze specjalnym orędziem do wygłoszenia, specjalną pieśnią do zaśpiewania, specjalnym aktem miłości do wypełnienia. Nikt inny nie może wygłosić zleconego nam orędzia, zaśpiewać naszej unikalnej pieśni lub dopełnić zleconego nam aktu miłości.Każdy z nas musi uczynić to sam…
…We współczesnym świecie potrzeba Bożych żniwiarzy. Ludzi, którzy przypominaliby o powołaniu i ostatecznym przeznaczeniu każdego człowieka. Dziękując Bogu za to, że mamy wśród nas Bożych żniwiarzy poświęcających się dla dobra naszych dusz, prośmy Chrystusa, aby z troską i miłością popatrzył na nas, tak jak patrzył na otaczające Go tłumy…