XII Niedziela zwykła-19.06.2022

…Kardynał Franciszek Tomaszek, arcybiskup Pragi na pytanie , co miałby specjalnego do powiedzenia czytelnikom, odpowiedział: „Trzy rzezy. Ten, kto pracuje dla Królestwa Bożego czyni dużo. Kto się modli za Królestwo Boże, czyni więcej. Ten, kto cierpi dla Królestwa Bożego, jak Chrystus ukrzyżowany, czyni wszystko”…
…W dzisiejszej Ewangelii Chrystus stawia przed nami jedno z najtrudniejszych wymagań. Mówi: „Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia weźmie swój krzyż i niech Mnie naśladuje”. Pomódlmy się dzisiaj , abyśmy podejmowali swój krzyż, chociaż wydaje się to czasami ponad nasze siły. Starajmy się złączyć go z krzyżem Chrystusa…