XII Niedziela zwykła -23.06.2019

Znalezione obrazy dla zapytania Jan przyszedł świadczyć o światłości, aby przygotować Panu lud doskonały.…Na starym cmentarzu w Baden – Baden oglądać można wykonany w 1462 r. tzw. krzyż pokutnika. Wykonał go niejaki Mikołaj Lerch z Holandii. Zakochany nieszczęśliwie w córce swego majstra, postanowił zabić jej narzeczonego, ale przez nieuwagę potknął się i śmiertelnie ugodził ją samą. Skazany na śmierć prosił, by na grób swej umiłowanej mógł wyrzeźbić pomnik. Wyrażono zgodę i gdy dzieło było gotowe, lud, poruszony niezwykłym pięknem Chrystusa ukrzyżowanego, prosił o ułaskawienie dla zabójcy dziewczyny. Prośbie ludu stało się zadość, a krzyż odtąd słusznie nazywa się krzyżem pokutnika…
…Wziąć swój krzyż na każdy dzień, krzyż codzienny jak chleb, a chleb powszedni jak eucharystyczna obecność Jezusa. Pamiętajmy o tym, zajęci codziennymi sprawami. Naśladować Jezusa łatwiej jest, gdy będziemy wzmocnieni Chlebem z Nieba…