XIII Niedziela zwykła- 30.06.2024

Wyciągnij rękę do ubogiego – Dominikanie Freta…W sanktuarium w Gidlach w przyklasztornym sklepie można nabyć ampułkę z winem, które ma cudowne właściwości lecznicze. Jednak jeden z tamtejszych zakonników zaznacza bardzo wyraźnie: „Tu najbardziej chodzi o wiarę. Można wypić sto litrów tego wina i nic, a czasami wystarczy jedna kropla z wiarą, aby dokonał się cud”…
…Dzisiejsza Ewangelia podkreśla jak bardzo ważna jest głęboka i oparta na zdrowym fundamencie wiara. Chrystus pragnie ją umacniać. Tak jak umocnił wiarę Jaira i apostołów. Pozostaje z nami w swoim słowie, przynosząc orędzie zbawienia. Jest obecny w sakramentalnych znakach. Korzystajmy z tej obecności, budując osobistą relację z Bogiem. Pamiętajmy o słowach Jezusa, który mówi: „Nie bój się, wierz tylko”…