XIV Niedziela Zwykła-3.07.2016

…Helen Keller, amerykańska pisarka i pedagog, w wieku 19 miesięcy

życia straciła wzrok, słuch i częściowo mowę. Mimo tych ograniczeń

ukończyła wyższe studia, uzyskała doktorat i nauczyła się kilku języków.

Pewnego razu po wykładach ktoś zadał jej pytanie:” Gdyby zaistniała

możliwość spełnienia jednego życzenia- co by pani wybrała?

Możemy się domyśleć, jakie może być życzenie człowieka pozbawionego

wzroku i słuchu. Lecz w tym wypadku nasze domysły są chybione. Helen

Keller odpowiedziała- „Wybrałabym życzenie pokoju dla świata”…

…Gdy zabraknie pokoju w rodzinie, nie mamy chwili wytchnienia, złość i

nienawiść wyzierają z każdego kąta lodowatego domu. Gdy zabraknie

pokoju w nas samych, wtedy nie zaznamy chwili radości i zadowolenia z

życia. Otwórzmy się dziś na działanie Łaski Bożej, aby w naszych sercach

zagościł prawdziwy pokój…