XIV Niedziela zwykła-3.07.2022

…Helen Keller, amerykańska pisarka w wieku 19 miesięcy życia straciła wzrok, słuch i częściowo mowę. Mimo tych ograniczeń ukończyła wyższe studia i nauczyła się wielu języków. Pewnego razu po wykładach ktoś zadał pytanie: „Gdyby zaistniała możliwość spełnienia jednego życzenia, co by pani wybrała? Możemy się domyślić, jakie może być życzenie człowieka pozbawionego wzroku i słuchu. Lecz w tym wypadku nasze domysły są chybione. Helen Keller odpowiedziała- Wybrałabym życzenie pokoju na świecie”…
…Gdy zabraknie pokoju na świecie, wtedy pożoga wojenna i śmierć stają się panami świata. Gdy zabraknie pokoju w nas samych, wtedy nie zaznamy chwili radości i zadowolenia z życia. Dziś Chrystus przypomina nam, że przynosi nam Swój pokój. Jedynie trzeba go przyjąć i żyć nim na co dzień. Pamiętajmy o tym…