XIV Niedziela zwykła -5.07.2020

Inicjatywa Modlitwy Wstawienniczej: "Przyjdźcie do Mnie wszyscy ...…Na uniwersytecie w Edynburgu doszło do następującego zdarzenia. Profesor Stuart Blackie wywołał jednego ze studentów do odpowiedzi. Najpierw miał on odczytać fragment z książki. Wstał zatem i trzymając książkę w lewej ręce, zaczął czytać. „Weź książkę do prawej ręki”- przerwał mu wykładowca. Wówczas student podniósł prawą rękę do góry i okazało się , że nie ma dłoni. Zapadła cisza. Po chwili profesor podszedł do studenta, objął go ramieniem i ze łzami w oczach rzekł; „Nie wiedziałem o tym. Proszę, wybacz mi”. Po latach człowiek, którego wówczas był tym studentem, powiedział: „Profesor Blackie przyprowadził mnie do Chrystusa. Prawdopodobnie nie stałoby się to nigdy, gdyby nie te przeprosiny pełne pokory”…
…Nie jest łatwo być człowiekiem pokornym. Trzeba mieć mocną wiarę i chęć naśladowania Chrystusa. To On jest wzorem tej cnoty. Pokorę buduje się na kolanach, podczas modlitwy. To jest najważniejszy moment, gdy możemy kontemplować postawę Jezusa i zgłębiać Jego słowa. Prośmy Boga o siłę, abyśmy mogli naśladować Zbawiciela. Tego, który jest „cichy i pokorny sercem”…