XIV Niedziela zwykła -7.07.2019

Podobny obraz…Helen Keller, amerykańska pisarka i pedagog, w wieku 19 miesięcy życia straciła wzrok, słuch i częściowo mowę. Mimo tych ograniczeń ukończyła wyższe studia, uzyskała doktorat i nauczyła się kilku języków. Pewnego razu po wykładach ktoś zadał jej pytanie: Gdyby zaistniała możliwość spełnienia jednego życzenia, co by pani wybrała? Możemy się domyślać, jakie może być życzenie człowieka pozbawionego wzroku i słuchu. Lecz w tym wypadku nasze domysły są chybione. Hellen Keller odpowiedziała: Wybrałabym życzenie pokoju dla świata…

…Gdy zabraknie pokoju między narodami, wtedy pożoga wojenna, krew i łzy, cierpienie i śmierć stają się panami świata. Gdy zabraknie pokoju w rodzinie, nie mamy chwili wytchnienia, złość i nienawiść królują w takim domu. Gdy zabraknie pokoju w nas samych, wtedy nie zaznamy chwili radości i zadowolenia z życia. Dlatego dziś módlmy się, aby nie zagościł w naszych sercach grzech, ale miłość, która przyniesie pokój i radość życia…