XIV Niedziela Zwykła -9.07.2017

Podobny obraz…W czasie wycieczki w góry pewien turysta spostrzegł człowieka, znajdującego się w niebezpieczeństwie. Sprowadził więc szybko pogotowie ratunkowe i uratował mu życie. Po wielu latach uratowany stanął w sądzie jako oskarżony o morderstwo. Ze zdumieniem poznał, że sędzią będzie jego dawny wybawca. Zwrócił się więc do niego z prośbą: „Ratuj mnie pan znowu!” Ale sędzia odpowiedział: „W tej chwili jestem sędzią i nic poradzić nie mogę…”

…Bóg często podaje nam swą rękę zbawczą w życiu, ale kiedyś będzie nam Sędzią. Jest to jedna z prawd, które dotyczą mądrości i roztropności chrześcijańskiej. Niekiedy jest ona „zakryta przed mądrymi i roztropnymi, a objawiona prostaczkom”(Mt 11,25)…