XIX Niedziela zwykła -11.08.2019

Znalezione obrazy dla zapytania której sie nie domyślacie syn człowieczy przyjdzie…Pewien artysta malarz namalował taką scenę. Wnętrze drewnianej chaty. Na jej środku stoi latarnia, która rzuca żółto-czerwone światło na podłogę i ściany. Pod ścianami znajdują się grubo ciosane ławy, na których siedzą mężczyźni z wyraźnie zaznaczonymi dłońmi, starzy i młodzi. Z ich wyrazu twarzy łatwo odgadnąć, że na kogoś czekają…

…Chyba każdy z nas na kogoś oczekuje i spodziewa się czegoś. Lecz oczekiwania poszczególnych osób różnią się od siebie bardzo. My, ludzie wierzący, oczekujemy przyjścia Tego, który wysłużył nam wieczną ojczyznę i otworzył ją przed nami- Zbawiciela świata. Musi to być aktywne oczekiwanie. Codzienne dobre życie, pełne wiary, zaufania i naśladowania Jezusa, to postawa, którą powinniśmy przyjąć w codziennym życiu, aby nie przespać dnia Zmartwychwstania…