XV Niedziela zwykła -12.07.2020

XI Niedziela Zwykła – 17 czerwca A.D.2018 | Parafia p.w. ...…Do więzienia w Wietnamie katolicy przemycili Nowy Testament. Aby każdy mógł dostać krótki fragment, wydarto kartki i uczono się ich na pamięć. W więzieniu nie było podłogi, tylko ziemia. Gdy słyszeli kroki strażnika zakopywali te karteczki w ziemi. W nocy, gdy nie było światła, w ciemności każdy po kolei recytował tę część tekstu Pisma Świętego, której się nauczył. Słowo Boże recytowano z wielkim ożywieniem. Więźniowie innych wyznań słuchali z szacunkiem i nazywali te recytacje „świętymi słowami”…
…Ewangelia ma moc potrząsnąć człowiekiem, pod warunkiem, że człowiek będzie dobrą glebą, o której mówi dzisiejsza Ewangelia. Nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego jak wielką wartość i moc ma Słowo Boże w codziennym życiu. Dlatego powiedzmy z wielką ufnością dziś: „Panie Boże, obiecuję, że będę się starał słuchać Twoich słów w skupieniu i uwadze, że będę się nad nimi zastanawiał i nimi żył”…