XV Niedziela zwykła -14.07.2019

Znalezione obrazy dla zapytania Idź i Ty czyń podobnie…”… Polskie Radio przeprowadziło rozmowę ze znawcą zachowań ptaków. Zapytano go, co jest dla nich największym zagrożeniem w czasie zimy. Okazało się, że nie jest to ani mróz, ani brak pożywienia ukrytego pod grubą warstwą śniegu, tylko…człowiek ze swymi chimerycznymi zachciankami. Kierując się porywem współczującego serca, zaczyna dokarmiać ptaki, które w to miejsce przylatują odtąd codziennie. Gdy jednak zabraknie człowiekowi wytrwałości, ptaki przyzwyczajone do miejsca przylatują nadal i czekają, najczęściej ginąc z głodu…
…Wytrwałość w czynieniu dobra… Przykładem takiej postawy może być Samarytanin z dzisiejszej Ewangelii. Pokonuje on wiele problemów, przeszkód, aby pomóc nieznanemu przecież człowiekowi. Czyni to w bardzo naturalny sposób. Jego działania są konkretne i celowe. Jezus uzmysławia nam, że Samarytanin w każdym innym przypadku postąpiłby tak samo, że nie czyni tego pierwszy i ostatni raz. To ktoś przeniknięty duchem miłości Boga i człowieka. Jezus więc dziś zwraca się do każdego z nas: „ Idź i Ty czyń podobnie…”