XV Niedziela Zwykła -15.07.2018

Znalezione obrazy dla zapytania powołanie…W czasie wojny koreańskiej(1950- 1953) pewne miasteczko niespodziewanie znalazło się pod ciężkim ostrzałem. Kiedy już ucichły działa, okazało się, że uszkodzeniu uległa również figura Chrystusa. W czasie ostrzału spadła z cokołu, niszcząc obie wyciągnięte ręce Chrystusa. Żołnierze amerykańscy od razu zaofiarowali swą pomoc przy odbudowie figury. Kapłan jednak zdecydował, żeby pozostawić figurę bez rąk. Na cokole umieścił napis: „Przyjacielu pożycz mi twoich rąk” W ten sposób chciał przypomnieć swoim wiernym, że dziś Chrystus potrzebuje ich rąk w dziele ewangelizacji świata…
…Chrystus już za swojego ziemskiego życia potrzebował „drugich rąk” do głoszenia Ewangelii, tym bardziej potrzebuje ich po swoim odejściu do Ojca Niebieskiego. Dlatego powołuje do apostolskiej misji nowe osoby. Św. Jan Paweł II nazwał kapłaństwo „nieocenionym darem”. Dziękując dziś Bogu za to, że mamy wśród siebie wielu kapłanów, poświęcających się dla dobra naszych dusz, prośmy Chrystusa, aby nie zabrakło tych, którzy odpowiedzą na Boże powołanie…