XVII Niedziela zwykła -25.07.2021

Rozmnożenie chleba - tekst, opis, interpretacja - PRZYPOWIESCI - STARTBOOK.COM…Św. Jan Maria Vianney mówił; „Nie ma nic tak wielkiego jak Eucharystia! Połóżcie wszystkie dobre czyny świata naprzeciw dobrze przyjętej komunii św.: będą one jak ziarnko piasku wobec góry”
Z północnoafrykańskich akt procesowych grupy pierwszych chrześcijan, których jedynym przestępstwem było, że spotykali się, aby świętować Mszę św., czytamy, że na groźby swoich pogańskich sędziów odpowiedzieli: „Sine Domenica non possumus”. Nie możemy żyć bez Eucharystii w niedzielę. Wybrali śmierć męczeńską. Tymczasem wielu chrześcijan opuszcza niedzielną Mszę św.
z błahych powodów albo traktuje ją jak obowiązek, wymóg tradycji, przyzwyczajenie, punkt dnia, który należy odbyć.
…W dzisiejszej Ewangelii słyszymy, że Jezus dał ludziom tyle ryb i chleba, ile każdy potrzebował. Dzisiaj daje nam siebie, tyle ile każdy chce. Musimy tylko otworzyć nasze serca na Jego Ciało w Komunii świętej…