XVIII Niedziela zwykła-31.07.2022

Błogosławieni ubodzy w duchu. - KARTKI.pl…Dawno temu w pewnej wiosce wybuchł pożar. Biedak i bogacz, którzy dotąd byli dobrymi sąsiadami, stracili cały dobytek. Biedak przyjął to ze spokojem, bogacz natomiast popadł w czarną rozpacz.
-Sąsiedzie- zwrócił się bogacz do biedaka- jak to możliwe, że ty jesteś spokojny, kiedy wszystko, co mieliśmy, zniszczył ogień?
– Mnie pozostał mój Bóg- odparł biedak- twój natomiast spłonął wraz z całym domem…
…Pan Jezus pragnie przypomnieć nam dzisiaj, iż wartość ludzkiego życia nie zależy od stanu majątkowego. My więc bądźmy najpierw bogaci przed Bogiem. Zabiegajmy o dobra duchowe, troszczy się o swoje zbawienie wieczne. Swoją ufność pokładajmy w opatrzności Bożej…