XX Niedziela zwykła-14.08.2022

Bóg stale czuwa nad tobą!…Znany pisarz angielski Arnold Bunn powiedział, że jedną z głównych przyczyn- obok łaski Bożej- które go najbardziej przyciągnęły do Kościoła, była nadzwyczajna odwaga poszczególnych katolików. Imponowała mu szczególnie odwaga samego Kościoła, tego Kościoła, który zawsze występuje w obronie swych zasad, nie licząc się z atakami…
…I dziś potrzebna jest taka postawa wszystkich katolików, aby bronić zasad Dekalogu. Trzeba prawdziwych świadków wiary, żeby ukazywać Chrystusa i Jego naukę która prowadzi do zbawienia. Wzmocnijmy swoją wiarę na Eucharystii, aby być prawdziwymi świadkami wiary…