XXI Niedziela zwykła -22.08.2021

Jezus naucza jako mający władzę – Rzymskokatolicka Parafia św. Anny…Jean- Paul Sartre, francuski filozof i pisarz, ateista, wspomina również o drodze do niewiary: „Do niewiary nie przywiodły mnie sprzeczności dogmatów, lecz życie. Bo przecież wierzyłem- co dnia klękając w koszuli na łóżku odmawiałem, złożywszy ręce, swój pacierz, ale o Bogu myślałem coraz rzadziej. Kilka lat utrzymywałem jeszcze z Wszechmocnym stosunki oficjalne, prywatnie jednak zaprzestałem składania Mu wizyt. A On coraz rzadziej na mnie spoglądał. W końcu odwrócił oczy…”
…Dziś Chrystus ostrzega nas przed niebezpieczeństwem zmarnowania daru wiary. To grozi każdemu z nas. Dlatego naprzeciw nam dziś wychodzi Chrystus i przekazuje najwspanialszy dar- pokarm dla naszej duszy, Eucharystię. Jeśli będziemy przystępować do komunii św. będzie w nas życie Boże. Pamiętajmy o tym i starajmy się jak najczęściej z tego daru korzystać…