XXI Niedziela zwykła -25.08.2019

Obraz może zawierać: roślina, na zewnątrz i przyroda

 

…W klasztorze na górze Athos znajduje się malowidło przedstawiające mnicha, który przeciska się przez maleńkie drzwi, prowadzące do wspaniałego ogrodu. Jego głowa i ręka już są w raju, lecz większa część ciała pozostaje po drugiej stronie…
…Ten obraz może stanowić ilustrację do dzisiejszej Ewangelii. „Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi”(Łk 13,24). Bóg w swojej miłości obdarzył nas bramą, przez którą możemy przyjść do Niego. Oczekuje jednak od nas wysiłku, walki z grzechem, czynienia sprawiedliwości, wierności Bożym przykazaniom. Podejmijmy więc ten trud, aby przechodzić przez ciasne drzwi wymagań Bożych, bo to doprowadzi nas do prawdziwego szczęścia wiecznego…