XXI Niedziela Zwykła -27.08.2017

Znalezione obrazy dla zapytania jezus pukający do drzwi…W książce „ Kim jest dla Ciebie Jezus Chrystus” można przeczytać następujące świadectwo: „ Moi rodzice życzyli sobie, abym była ochrzczona jak tylko się urodziłam. Chodziłam na lekcje religii aż do bierzmowania. A później zwątpiłam, czy Bóg naprawdę istnieje. Minęły lata, chodziłam na Mszę św. niedzielną i tylko raz do roku przystępowałam do Komunii św., bo to było obowiązkowe, żeby nie być w stanie grzechu.
Aż do chwili, gdy odkryłam Chrystusa- który umarł i zmartwychwstał.
To było prawdziwe spotkanie z Chrystusem żyjącym dzisiaj, jako Bóg i jako człowiek. Serce moje płonęło jak serce apostołów, którzy szli obok
Niego, nie poznając Go. Nastąpiło prawdziwe nawrócenie, które odmieniło całe moje życie, bo teraz żyję z Nim i niosę Go innym”…
…Już ponad dwa tysiące lat staje przed człowiekiem Chrystus, ciągle pytając : „Kim jestem dla Ciebie?
Przychodząc do świątyni w tę niedzielę i słuchając Słowa Bożego, odpowiedz Jezusowi – Kim jestem dla Ciebie?…