XXII Niedziela zwykła -1.09.2019

Znalezione obrazy dla zapytania KTO SIE WYWYŻSZA BEDZIE PONIZONY…W 2004r. odbyły się mistrzostwa Europy w piłce nożnej. W finale Grecy niespodziewanie wygrali 1:0 z gospodarzami turnieju, Portugalią. Niewiarygodne, ale sprawiedliwe- takie opinie o sukcesie Grecji przeważały w europejskiej prasie. Najbardziej doceniono sukces Greków w Hiszpanii. Tam prasa najwięcej pisała o pokorze drużyny greckiej. Mistrzostwa Europy okazały się triumfem pokory. Zwyciężyła drużyna skromna, która wcale nie liczyła na sukces. Można do tej sytuacji odnieść słowa Chrystusa z dzisiejszej Ewangelii: „Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony”…
…Chrystus uczy nas pokory. Pokora to cnota moralna chroniąca człowieka przed bezpodstawnym wywyższaniem się, przecenianiem swoich uzdolnień i obnoszeniem się z nimi, przed wyczekiwaniem na nienależne w istocie honory i ubieganiem się wszędzie o pierwsze miejsca. Prośmy dziś o łaskę pokory dla każdego z nas…