XXII Niedziela Zwykła -3.09.2017

Obraz znaleziony dla: iść za jezusem„Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje”.
Legenda indyjska opowiada o wieśniaku, który niósł z pola do domu wór zboża. Był szczęśliwy, bo ziarno było dorodne. W drodze spotkał go Bóg i zwrócił się do niego z prośbą: „Daj mi swoją pszenicę”. Wieśniak sięgnął
do worka ze zbożem i długo szukał najmniejszego ziarenka. Wreszcie znalazł je i dał proszącemu. Ten przyjął ziarenko z wdzięcznością, zamienił w szczere złoto o oddał mu je z powrotem. Trzymając w dłoni złote ziarenko, wieśniak wyrzucał sobie: „Dlaczego nie dałem Bogu całego worka pszenicy? Teraz byłbym zamożnym człowiekiem”…
…Bóg pragnie, aby człowiek oddał Mu do dyspozycji całe swoje życie, a człowiek zazwyczaj daje Mu tylko okruszyny. Daje bogu tylko małą cząstkę. Zaprasza Go do swojego domu, ale wpuszcza jedynie do przedpokoju. Nie pozwala Mu u siebie zamieszkać.
Dziś będąc na Eucharystii nauczmy się prawdziwej postawy pójścia do końca za Chrystusem…