XXII Niedziela zwykła -30.08.2020

Weź swój krzyż i naśladuj Jezusa – XXII niedziela zwykła 03-09-2017 r. – Kościół i parafia pod wezwaniem Św. Józefa Oblubieńca NMP w Wieluniu…Legenda indyjska opowiada o wieśniaku, który niósł z pola do domu wór zboża. Był szczęśliwy, bo ziarno było dorodne. W drodze spotkał go Bóg i zwrócił się do niego z prośbą: „Daj mi swoją pszenicę”. Wieśniak sięgnął do worka ze zbożem i długo szukał najmniejszego ziarenka. Wreszcie znalazł je i dał proszącemu. Ten przyjął ziarenko z wdzięcznością, zamienił w szczere złoto i oddał mu je z powrotem. Trzymając w dłoni złote ziarenko, wieśniak wyrzucał sobie: „Dlaczego nie dałem Bogu całego
worka pszenicy? Teraz byłbym zamożnym człowiekiem”…
…Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje”. Bóg pragnie, aby człowiek oddał Mu do dyspozycji całe swoje życie, a człowiek zazwyczaj daje Mu tylko okruszyny. Zaprasza Go do swojego domu, ale wpuszcza jedynie do przedpokoju. Nie pozwala Mu u siebie zamieszkać. Niech dzisiejsze Słowo Boże zachęci nas i zmobilizuje do tego, abyśmy całkowicie oddali swoje życie Jezusowi…