XXIII Niedziela zwykła -5.09.2021

Zobacz obraz źródłowy

…Pewien człowiek codziennie wiele godzin spędzał na modlitwach. Pewnego razu, przerywając potok pobożnych słów, wykrzyknął do Boga z wielką pretensją: -Mam wrażenie, że nic do mnie nie mówisz, Panie. –A ja mam wrażenie, że ty tylko mówisz i w ogóle mnie nie słuchasz- odpowiedział mu natychmiast Pan Bóg…
…Pan Jezus wzywa nas dziś do zastanowienia się, czy należycie wykorzystujemy wielki dar Boży, jakim jest słuch. Czy umiemy słuchać tego, co mówi do nas Bóg i co mówią ludzie? Pomyślmy, ile razy uczestniczyliśmy w rekolekcjach, niedzielnych Mszach św., słuchaliśmy czytanego Słowa Bożego? A jaki jest tego efekt? Czy wysłuchane Słowo Boże przybliżyło nas do Boga i ludzi tak, że możemy być dzisiaj z siebie dumni i zadowoleni?…