XXIII Niedziela zwykła -8.09.2019

Znalezione obrazy dla zapytania nie moze byc moim uczniem…Grecki filozof Krates z Mallos jest uznawany za twórcę pierwszego globusa. Wykładał on gramatykę i był bibliotekarzem, człowiekiem bardzo zamożnym. Gdy uświadomił sobie, że wielki majątek przeszkadza mu w mądrym i uczciwym życiu, zebrał wszystko złoto, które posiadał i wrzucił je do morza, mówiąc: „Idźcie na dno, przewrotne żądze. Topię was, żebyście wy mnie nie utopiły”…
…Taka postawa może być dla nas szokująca, podobnie jak słowa Jezusa, których do końca nie rozumiemy i które raczej nam się nie podobają: „Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem”.  Chrystus chce byśmy dokonali wyboru i całkowicie opowiedzieli się po Jego stronie, odrzucając wszystko, co by nas od tego wyboru odwodziło i rozpraszało…