XXIV Niedziela zwykła -12.09.2021

Kim jest Jezus? – kurs Alfa – Katedra Legnicka św. Ap. Piotra i Pawła

…W książce „O naśladowaniu Chrystusa” znajdujemy cztery zwięzłe rady, które mają pomóc w naśladowaniu Mistrza z Nazaretu, a także w osiągnięciu wielkiego pokoju i prawdziwej wolności:

 

 

    • Staraj się spełnić raczej cudzą wolę niż swoją
    • Chciej zawsze mieć raczej mniej niż więcej
    • Szukaj zawsze miejsca ostatniego i ustępuj wszystkim
    • Chciej zawsze i módl się o to, aby całkowicie wypełniła się w tobie wola Boża…

…Niech zatem w swoich wyborach każdy z nas pamięta o słowach w dzisiejszej Ewangelii wypowiedzianych przez Jezusa: „Kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, ten je zachowa”. Stracić życie dla Chrystusa- oto właśnie istota chrześcijańskiego naśladownictwa…