XXIV Niedziela Zwykła -16.09.2018

Podobny obraz…W książce Tomasza a Kempis „O naśladowaniu Chrystusa” znajdujemy cztery rady, które mają pomóc w naśladowaniu Mistrza z Nazaretu, a także w osiągnięciu prawdziwej wolności:

  • Staraj się spełnić raczej cudzą wolę niż swoją

  • Chciej zawsze mieć raczej mniej niż więcej

  • Szukaj zawsze miejsca ostatniego i ustępuj wszystkim

  • Chciej zawsze i módl się o to, aby całkowicie wypełniła się w tobie wola Boża

…Niech zatem w swoich wyborach każdy z nas pamięta o słowach z dzisiejszej Ewangelii przez Jezusa: „Kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, ten je zachowa”