XXV Niedziela Zwykła -24.09.2017

Podobny obraz… Słynny malarz i rzeźbiarz, Michał Anioł Buonarotti, przechodził kiedyś w towarzystwie przyjaciół obok zwałów oderwanego od skały granitu. W pewnej chwili przystanął i jak urzeczony patrzył na bryłę kamienną. Przyjaciele sądzili, że ma jakieś widzenie. Kiedy się wreszcie ocknął, spytali go, co to było. „Widziałem anioła”- odpowiedział rzeźbiarz. Istotnie, okiem artysty oglądał postać anioła, którą zamierzał wykuć w kamieniu…
…Podobnie okiem artysty patrzy Bóg na nasze życie, miłując nas zanim cokolwiek uczyniliśmy. Jego patrzenie na człowieka jest zdecydowanie inne, niźli ludzi, którzy patrząc- niewiele widzą. Pamiętaj, że u Boga liczy się tylko człowiek…