XXVI Niedziela zwykła -26.09.2021

Kilka słów o pokusach - Opiekun - Dwutygodnik Diecezji Kaliskiej…Starszy doświadczony spowiednik zadawał gorszycielom, którzy się u niego spowiadali dziwną pokutę. Kazał im wyjść na wysoką wieżę i rozpruć tam na wietrze dużą poduszkę pełną pierza. Następnie zejść na dół i pozbierać wszystkie piórka. Bo zgorszyć jest bardzo łatwo, ale pozbierać i naprawić wszystkie owoce zgorszenia jest rzeczą prawie niemożliwą…
…Chrystus przestrzega nas dziś przed postawą, która mogłaby być powodem zgorszenia. Starajmy się swoim słowem, postawą, uśmiechem, radą dawać dobry przykład, zachęcać do refleksji, opamiętania, nawrócenia. A to dobro do nas tu na ziemi wróci. A co najważniejsze, podziękuje nam za to Chrystus. Obyśmy jak najwięcej dawali sobie dobra, a wystrzegali się zgorszenia, a wtedy możemy spokojnie oczekiwać nagrody wiecznej…