XXVI Niedziela Zwykła -30.09.2018

Podobny obraz…Starszy, doświadczony spowiednik zadawał gorszycielom, którzy się u niego spowiadali, dziwną pokutę. Kazał im wyjść na wysoką wieżę i rozpruć tam na wietrze dużą poduszkę pełną pierza. Następnie zejść na dół i pozbierać wszystkie piórka. Bo zgorszyć jest bardzo łatwo, ale pozbierać i naprawić wszystkie owoce zgorszenia jest rzeczą prawie niemożliwą…
…Dziś Chrystus zachęca nas, abyśmy nie byli powodem zgorszenia dla innych, byśmy swoimi czynami, słowami, postawą nie zachęcali do grzechu. Raczej starajmy się swoim słowem, postawą, uśmiechem, radą dawać dobry przykład, zachęcać do refleksji, opamiętania i nawrócenia. Niech Jezus Chrystus będzie dla każdego z nas mocą i przykładem do takiej postawy…