XXVII Niedziela zwykła-2.10.2022

Najpiękniejszy Cytat Z Biblii - Swiatcytatow Art…W pewnym zakonie miała miejsce rozmowa młodego zakonnika z mistrzem nowicjatu. Brat Andreas zapytał ojca Pimena:

  • Czy chcesz ojcze, abym przekazał innym braciom twoje polecenia?
  • Nie- odpowiedział starzec- Najpierw wypełnij to, co do ciebie należy.Jeśli chcą dobrze żyć, będą na ciebie patrzeć.
  • Ale oni sami chcą, abym im rozkazywał!
  • Nie- powtórzył przeor- Bądź dla nich przykładem, a nie rozkazodawcą…

…Dziś Pan Jezus pyta mnie i ciebie o przykład służby Bogu. Dziś winniśmy uczynić sobie rachunek sumienia z naszej gorliwości w wyznawaniu wiary. Dziś na nowo trzeba sobie uświadomić, że nasza wiara musi znajdować odzwierciedlenie w codzienności. Wiara to wezwanie, by zawsze i wszędzie swym sercem należeć do Jezusa….