XXVII Niedziela zwykła -4.10.2020

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja Apostoła…W 1969r. pierwsi ludzie wylądowali na księżycu. Amerykańscy astronauci Neil Armstrong i Edward Aldrin pozostawili wówczas na Srebrnym Globie kapsułę z kartką papieru. Został na niej zapisany fragment psalmu 8: Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twych palców, księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził: czym jest człowiek, że nim pamiętasz i czym syn człowieczy, że się nim zajmujesz? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich, chwałą i czcią go uwieńczyłeś. Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich (Ps 8,4-7)
Dzisiejsze Słowo Boże przypomina, że Bóg, ofiarowując nam świat stworzony, spodziewa się jednocześnie, że będziemy nim odpowiedzialnie gospodarować. Przypowieść Jezusa można odczytać właśnie w ten sposób. Gospodarzem winnicy jest Bóg. My, ludzie, otrzymaliśmy tę winnicę, czyli świat w dzierżawę. Właśnie w dzierżawę, a nie na własność. Bóg zaufał nam. Liczy na naszą odpowiedzialność. Pamiętajmy, że Gospodarz winnicy kiedyś upomni się o owoce z tej dzierżawy…