XXVII Niedziela zwykła- 8.10.2023

7 kroków do dobrego odmawiania różańca | Stacja7.pl..Św. Dominik Savio w dniu swej I Komunii św. Powziął cztery postanowienia: Będę się często spowiadał i przyjmował Komunię św.: Będę święcił dzień święty: Moimi przyjaciółmi będą Jezus i Maryja: Raczej umrę, aniżeli zgrzeszę. Wierny tym postanowieniom związanym głównie z Eucharystią, prowadził dobre i przykładne życie w ciągu roku szkolnego. Na wakacjach zaś stawał się wzorem i nauczycielem dla rówieśników, opowiadał im budujące wydarzenia z historii świętych, był dwóch bijących się w szkole kolegów…
…Zadajmy sobie dziś pytanie: Czy ja jestem za siebie samego odpowiedzialny? Czy mam świadomość, że przed Bogiem będę rozliczany z tego, jak wykorzystałem bezcenny dar życia? Czy dbam o swoje dobro duchowe? Czy troszczę się o swoje zbawienie wieczne?…