XXVIII Niedziela zwykła -11.10.2020

Słowo Boże na dziś - Przypowieść o zaproszonych na ucztę | Homilie i  rozważania…Pewien ubogi farmer miał zwyczaj uczęszczać codziennie na Mszę św. Któregoś zimnego poranka przemierzał pola pokryte śniegiem. Zdawało mu się, że słyszy jakieś kroki za sobą i odwracając się
zobaczył swego Anioła Stróża niosącego kosz pełen pięknych róż, które wydawały cudowny zapach. Spójrz- powiedział Anioł- te róże przedstawiają każdy krok, który zrobiłeś w drodze na Mszę św. Każda z tych róż przedstawia również chwalebną nagrodę, jaka czeka na ciebie w niebie…
…Podążajmy często na Eucharystię, która jest przedsionkiem wieczności. Niech każdy krok, który stawiamy na drodze do świątyni, będzie zapowiedzią czekającej nas w niebie nagrody…