XXXII Niedziela Zwykła-6.11.2016

Znalezione obrazy dla zapytania puste dłonie…Według starego podania potężny król macedoński Aleksander Wielki, zarządził przed śmiercią, żeby – gdy go będą układać na pogrzebowych marach – wystawiono na zewnątrz puste jego dłonie. Chciał bowiem, aby ludzie widzieli, że nawet tak mocarny władca jak on nic nie może ze sobą zabrać do wieczności…

…Wizyty na cmentarzu i modlitwy przy grobach bliskich w tych ostatnich dniach sprzyjają myślom o przemijaniu życia i świata. Chrystus zapewnił nas o zmartwychwstaniu, o ile będziemy przez Boga uznani za godnych udziału w świecie przyszłym. Dla nas żyjących jeszcze na ziemi, pozostaje prosty rachunek sumienia z sensu podejmowanych wysiłków.

Kardynał Stefan Wyszyński sformułował go w następujących słowach:

„Można przejść przez życie jak kwiat, można przefrunąć jak ptak, ale kwiat nie zawsze wyda owoc, a śpiew ptaka umilknie. I co pozostanie po tobie, Bracie Najmilszy? Zastanów się dziś, póki jeszcze jest czas”…