Zesłanie Ducha św.- 28.05.2023

PLAKAT 00026 ZESŁANIE DUCHA ŚW. PRZYJDŹ... księgarnia GAUDIUM…Kapelan szpitala w Warszawie wspomina, że pewnego dnia miał sprawować Mszę św. Ubrał się w szaty liturgiczne i już miał wychodzić z zakrystii, gdy przyszło nagłe wezwanie do chorej. Chciała się wyspowiadać. Nieco zdenerwowany zaistniałą sytuacją kapelan pobiegł na wskazane piętro.Wszedł do pokoju i stanowczym głosem powiedział : „Proszę się spowiadać”. Kobieta usiadła na łóżku i powiedziała: „Chwileczkę. Muszę się nieco przygotować. Nie byłam u spowiedzi 50 lat…”. Spowiedź się odbyła. Dopiero później kapelan zorientował się, że w pośpiechu pomylił pokoje. To była inna kobieta.Duch św. nawet nasze zdenerwowanie i rozkojarzenie może
wykorzystać, aby uskutecznić swój plan…
…Zapytajmy dziś, czy otwieram się na Jego natchnienia? Chociażby wówczas, gdy dokonuję rachunku sumienia, gdy klękam do konfesjonału, wyznaję grzechy, realizuję pokutę i kroczę drogą poprawy życia. Czy towarzyszy mi wówczas myśl o Trzeciej Osobie Boskiej, która „obmywa, co nieświęte, oschłym wlewa zachętę, leczy serca ranę”? Odpowiedzmy na to pytanie właśnie dziś w Uroczystość Zesłania Ducha św., który tak obficie pragnie wylewać się na nasze sumienia i serca…