Życzenia na Boże Narodzenie- 2017 r.

„Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel (Łk 2,10-11).

Znalezione obrazy dla zapytania wigiliaNarodziny Jezusa, to czas wielkiej radości dla nas wszystkich, czas nadziei rodzącej się Miłości. Z tej okazji chciałbym złożyć wszystkim najserdeczniejsze życzenia: ŻYCZĘ Wam, abyście w Chrystusie odkryli swojego Zbawiciela; tego, który daje prawdziwą wolność przerastającą wszelkie wyobrażenia i wszelkie ludzkie pragnienia wolności. Przeżywajmy te święta po chrześcijańsku – w gronie rodzinnym pochyleni nad Ewangelią.
Niech Jezus Chrystus obdarzy was swoim błogosławieństwem, miłością i pokojem w sercu.

Szczęść Boże
Ks.Proboszcz-D. Sieradzy