ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE WIELKANOC-2024

Magnesy Wielkanoc - Jezus Zmartwychwstały - 10 szt… „Niezależnie od tego, jak beznadziejna wydaje się
nasza sytuacja, zawsze istnieje nadzieja,
ponieważ Chrystus jest Zmartwychwstaniem i Życiem”.

/bp Fulton John Seen/

Zmartwychwstały Pan obecny pośród nas pragnie obdarzać nas swoimi łaskami. Niech czas Wielkiejnocy, niosący nadzieję na jutro, obfituje pokojem i miłością płynącymi od Chrystusa, który zwyciężył śmierć. Niech noc zwycięstwa nad śmiercią, grzechem i ludzką beznadzieją przemienia nasze życie w dzień pełny światła nadziei i
miłości. Alleluja! Jezus żyje!
Wszelkiego błogosławieństwa i łask od Zmartwychwstałego Pana życzą wasi duszpasterze:

Ks. Dariusz Sieradzy
Ks.Andrzej Pragnący