II Niedziela Adwentu -6.12.2020

Czas Adwentu, czyli czas radosnego oczekiwania...

… Brazyliski arcybiskup Helder Camara podczas wizytacji pewnego klasztoru zapytał starszą siostrę, obchodzącą 60 r. ślubów zakonnych, ile lat ma za sobą w klasztorze. Ona odpowiedziała z pokorą: „Mój ojcze, tak naprawdę to mam tylko jeden dzień zakonnego życia. Ponieważ każdego dnia muszę zaczynać od nowa…”
…Podobna odpowiedź mogłaby paść na pytanie o lata spędzone w małżeństwie, kapłaństwie, trudnej pracy czy w wierności ważnym decyzjom życiowym. Raz podjęty wysiłek musi być ciągle na nowo definiowany, potwierdzany i strzeżony. Adwent to także podjęcie na nowo, kolejny raz, oczekiwania na nadejście pana, uświadomienie sobie potrzeby nieustannego czuwania, gdyż przyszłość jest nieznana i nie wiadomo, ile jeszcze czasu przed nami…