O parafii

DOMASZOWICE, Bł. Wincentego Kadłubka

domaszowice

 

Adres:
Domaszowice, ul. Św. Ojca Pio 2; 25-351 Kielce
tel. 41-314-47-14

liczba mieszkańców: 1 902

Proboszcz:
ks. Dariusz Sieradzy, mgr teol., ur. 1967 (Przemyków), wyśw. 1993, mian. 2010

Rys historyczny:
Parafia została wydzielona z najstarszej kieleckiej parafii p.w. Św. Wojciecha. Erygował ją 30 czerwca 2001 r. bp Kazimierz Ryczan. Pierwszym proboszczem został ks. mgr Marek Luty. Początkowo Msze Św. odprawiano w małej kapliczce, pamiętającej czasy napoleońskie, była ona jednak za mała. Dlatego przy kapliczce wybudowano większy budynek, który służy parafianom. W 2004 r. w uroczystość Wniebowzięcia NMP bp Kazimierz Ryczan poświęcił plac pod budowę kościoła. Na placu wzniesiono nową kaplicę, w której od lata 2010 r. odprawiane są Msze Św. Na terenie parafii znajduje się też kaplica pw. Matki Bożej Częstochowskiej z 2. poł. XIX w. Została ufundowana przez ks. Ćwiklińskiego, prałata kieleckiej katedry. Kaplica w Domaszowicach (włączona do parafii Św. Wojciecha w 1889 r.) była jedną z trzynastu, które prałat ufundował przy okazji rozbudowy kościoła Św. Wojciecha w Kielcach. Kaplica posiada neogotycką wieżę. W prezbiterium znajduje się obraz MB Częstochowskiej, a w ołtarzach bocznych Św. Franciszka i Św. Floriana.

Czy wiesz, że…
Na terenie parafii istnieje ośrodek Rafael, działający w budynku dawnej szkoły podstawowej w Domaszowicach, prowadzony przez Siostry od Aniołów. Jest on ukierunkowany na pomoc i terapię małych dzieci. Drugi ośrodek, w którym prowadzona jest terapia dla małżeństw i młodzieży licealnej, znajduje się przy ul. Cedro Mazur. W Domaszowicach urodził się Walery Przyborowski powstaniec styczniowy, historyk i pisarz. Autor m.in. powieści historycznych dla młodzieży: Bitwa pod Raszynem, Szwedzi w Warszawie, Noc Styczniowa, Rycerz bez skazy i trwogi, Szwoleżer Stach.

Odpust parafialny: Bł. Wincentego Kadłubka 9.10

– O Parafii

DOMASZOWICE, Bł. Wincentego Kadłubka   Proboszcz: ks. Dariusz Sieradzy, mgr teol., ur. 1967 (Przemyków), wyśw. 1993, mian. 2010 Rys historyczny: Parafia została wydzielona z najstarszej kieleckiej parafii p.w. Św. Wojciecha. Erygował ją 30 czerwca 2001 r. bp Kazimierz Ryczan. Pierwszym proboszczem został ks. mgr Marek Luty. Początkowo Msze Św. odprawiano w małej kapliczce, pamiętającej czasy …

– bł. Wincenty Kadłubek

Wincenty urodził się w Karwowie pod Opatowem pomiędzy 1155 a 1160 r. W sprawie jego pochodzenia historycy nie są zgodni. Jedni uważają, że pochodził z rodu Porajów herbu Róża (Różyców). Inni natomiast podają, że z tego rodu pochodziła matka Wincentego, a ojcu przypisują imię Bogusław. W jeszcze innych źródłach pojawia się informacja, że Wincenty należał …