III Niedziela Wielkiego Postu -20.03.2022

Wielki Post, Rekolekcje, Triduum Paschalne-test z religii -klasa 7 | sameQuizy…Ewangelia trzeciej niedzieli Wielkiego Postu wzywa nas do refleksji nad własnym życiem i wewnętrznej przemiany, podkreślając, że wszyscy bez wyjątku potrzebujemy nawrócenia. Pan Bóg, który nas kocha, jest miłosiernym Ojcem. Zna naszą ułomność, naszą grzeszność. I dlatego daje nam szansę nawrócenia. Jest pięć warunków dobrego nawrócenia. Pierwszy to rachunek sumienia. Trzeba sobie postawić pytanie: co jest w moim życiu najważniejsze? Czy ja naprawdę wierzę? Co mnie odciąga od Boga? Drugi warunek to żal za grzechy, żal ze te chwile, w których goniliśmy za tym, co i tak szczęścia nie daje. Trzecim warunkiem jest mocne postanowienie poprawy. Czwartym- wyznanie grzechów. Nadejdzie czas spowiedzi wielkopostnej w czasie naszych rekolekcji parafialnych. Ważne jest, żeby wyznać ten najważniejszy, główny grzech swego życia. Piątym warunkiem jest zadośćuczynienie. Przeprośmy, jeżeli skrzywdziliśmy. Nie skąpmy teraz czasu i serca dla drugiego człowieka, jeśli ich wcześniej nie mieliśmy…